Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa Oddział Toruń

Zapraszamy do współpracy

Dane ogólne

Data założenia:
15 grudnia 1975 r.

Data wpisu do rejestru sądowego:
11 marca 1991 r.

Data wpisu do KRS:
25 maja 2001 r.

KRS: 0000013031
NIP: 956-00-07-901

Dane kontaktowe

ul. Szeroka 34
87-100 Toruń

telefony:

+48 566 221 917
+48 502 665 338
+48 667 780 201

adresy e-mail:

pzitbtorun@gmail.com
biuro@pzitb.torun.pl

Działalność

Najważniejsze informacje na temat naszej działalności

I. Zespół poradnictwa budowlanego

 1. Porady i konsultacje w zakresie procesu budowlanego, prawa budowlanego, problemów technicznych i materiałowych - realizowana w siedzibie PZITB o. Toruń, ul Szeroka 34 (ustalenie terminu telefoniczne).
 2. Porady i konsultacje jw. – realizowane w lokalizacji obiektu (ustalenie terminu telefoniczne).

II. Zespół Rzeczoznawców Budowlanych

 1. Oceny techniczne, Orzeczenia, Opinie i Ekspertyzy techniczne.
  • konstrukcje i ustroje budowlane
  • roboty budowlane i wykończeniowe,
  • izolacje wodochronne,
  • izolacje termiczne,
  • zabezpieczenia przeciw korozji,
  • zabezpieczenia obiektów budowlanych przeciw czynnikom biologicznym,
  • akustyka budowlana – izolowanie i zabezpieczenia od hałasu i drgań,
  • organizacja i ocena procesu inwestycyjnego,
  • ekologia obiektów budowlanych,
  • budownictwo zabytkowe.
 2. Oceny stanu technicznego budynków i budowli.
 3. Oceny jakości robót i prawidłowości zastosowania materiałów budowlanych.
 4. Wyceny nieruchomości.

III. Zespół Usług Projektowych i Nadzoru

 1. Sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych inwestycji (PB i PW).
 2. Kosztorysowanie budowlano - instalacyjne.
 3. Określanie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI).
 4. Przeglądy okresowe budynków (kontrole stanu technicznego).
 5. Weryfikacja i sprawdzanie projektów budowlanych.

IV. Sąd polubowny

 1. Rozstrzyganie sporów o prawa majątkowe powstałe pomiędzy stronami w wyniku wykonywania prac budowlano-instalacyjnych, projektowych i innych.

V. Pozostałe

 1. Udzielanie rekomendacji przedsiębiorstwom wykonawstwa budowlanego, projektowania budowlanego, produkującym prefabrykaty budowlane i koordynującym realizacje inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.